26.8.16

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 31-08-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 26-08-2016
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12661


ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Καβασακάλη Γεώργιο
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα
ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Σταμπέλο Θεοφάνη
3. Μπέη Λεωνίδα
4. Αδάμο ΓεώργιοΠαρακαλείσθε, όπως την 31η του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, έτους 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,


ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.


Περισσότερα »

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 31-08-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ       
                                                                      Μαρκόπουλο: 26-08-2016
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                    Αρ. Πρωτ.: 12663Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 και          ώρα 7.00 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δέκατη όγδοη (18η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1)          Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.

2)          Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2016.

3)          Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.

4)          Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κατανομής ΣΑΤΑ για το έτος 2013.

5)          Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής μέρους της τακτικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για το έτος 2016.

6)          Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

7)          Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80 άρθρο 63) για τον Δήμο Μαρκοπούλου.

8)          Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για τον Δήμο Μαρκοπούλου.

9)          Λήψη απόφασης για Εξώδικο Συμβιβασμό κατόπιν της από 18.04.2016 Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Πρόσκλησης – Δήλωσης προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

10)      Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικών μελετών στην 1η-2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ των Ο.Τ. Γ412-Γ415 και Γ427.

11)      Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης στην 1η-2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ των Ο.Τ. Γ149, Γ151α και εκτός σχεδίου περιοχής.

12)      Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ539 και Γ540, στην 4η-5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

13)      Λήψη απόφασης για έγκριση καθορισμού διαμορφωμένου (μεταβλητού) πλάτους πεζοδρομίου έμπροσθεν του οικοπέδου επί της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 11 στο Ο.Τ.129.

14)       Λήψη απόφασης για έγκριση διάνοιξης οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ1332, Γ1340 και Γ1330, στην 4η-5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

15)      Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες επί της εγκεκριμένης οδού Αρτέμιδος στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, λόγω διαπλάτυνσης της οδού.

16)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1082 με κωδικό 691407 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

17)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ737 με κωδικό 634604 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

18)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ472 με κωδικό 620208 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

19)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 333 με κωδικό 040446 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

20)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 60 με κωδικό 070424 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

21)      Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ937 με κωδικό 711911 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

22)      Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1008 με κωδικό ιδιοκτησίας 682113 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

23)      Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.

24)      Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

25)      Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου


ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περισσότερα »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Κ.Δ.Ε.Μ. 29-08-2016

Περισσότερα »

Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, με τον Μιχάλη Δημητριάδη, σε μια λαϊκή βραδιά!


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν στην Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, στις 28 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:00 το βράδυ, με τον Μιχάλη Δημητριάδη και την ορχήστρα του, σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια!

Σας περιμένουμε όλους, για λίγες ώρες χαλάρωσης, μακριά από τα προβλήματα, τα άγχη και το «θόρυβο» της καθημερινότητας!

Περισσότερα »

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ προς αρτοποιεία ΔΑΡΕΜΑ και ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 12659
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Μαρκόπουλο, 25/8/2016
Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη


Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας
Μαρίας Κιμπιζή
Τηλ.: 22990-71706
          22990-85095
Fax:  22990-85270
Email: kimpizi@markopoulo.gr

Προς: 1) αρτοποιεία ΔΑΡΕΜΑ

            2) ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Αγαπητοί κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, για την προσφορά δεκάδων τεμαχίων (1 kg) αλεύρι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, τα οποία παραλάβαμε την Παρασκευή, 12/8/2016.

Σας αξίζουν συγχαρητήρια που συνεχίζετε να στηρίζετε την προσπάθεια μας, να βοηθήσουμε συμπολίτες μας, που έχουν πραγματική ανάγκη.

Σας παρακαλούμε να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Μύλοι Κρήτης Α.Ε.», καθώς και σε όσους συμμετείχαν στην κοινή αυτή προσφορά.

Σας ευχόμαστε Υγεία και κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού

& Κοινωνικής Πρόνοιας 

Μαρία Κιμπιζή

Περισσότερα »

25.8.16

«ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ», από το θέατρο «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ», στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν το Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:00 το βράδυ, στην υπέροχη κωμωδία του Σαίξπηρ «Πολύ Κακό για το Τίποτα», από το θέατρο «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ», στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, με έναν οκταμελή θίασο, παρουσιάζει ένα από τα πιο δημοφιλή σαιξπηρικά έργα, που μοιάζει πολύ, με σύγχρονες ρομαντικές κωμωδίες, περιγράφοντας τη σχέση ανάμεσα σε δυο ζευγάρια, τον Κλαύδιο και την Ηρώ, οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν, και τον Βενέδικτο και τη Βεατρίκη, τους οποίους οι πρώτοι, προσπαθούν να πείσουν, ότι αγαπιούνται και ταιριάζουν.

Οι απόψεις και η κριτική της Βεατρίκης για τους άντρες, θυμίζουν το προγενέστερο σαιξπηρικό έργο «Το ημέρωμα της στρίγγλας», ενώ η ψεύτικη προδοσία του Δον Τζον και ο άδικος κατατρεγμός της Ηρούς, θυμίζουν το μεταγενέστερο «Οθέλλο».

Λόγος ζωηρός, ώριμος, γεμάτος λυρισμό και σοφία, πλούσιος σε εικόνες και λεκτικά παιχνίδια, όπως και σε όλες τις κωμωδίες του Σαίξπηρ, σε μια πρωτότυπη διασκευή, ειδικά για το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ.

Το έργο εκδόθηκε σε βιβλίο, για πρώτη φορά το 1600 και παρουσιάστηκε επί σκηνής, ίσως, τη χρονιά 1598-1599.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Περισσότερα »

22.8.16

Συναυλία με τον ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 9μ.μ., στην συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά και τον Σταύρο Σιόλα, στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ο Μανώλης Μητσιάς, ο σπουδαίος τραγουδιστής που μας συστήθηκε «Στην Ελευσίνα μια φορά» και μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, ρίζωσε στις καρδιές και στα χείλη μας, στίχους κορυφαίων ποιητών και μελωδίες των πιο σπουδαίων συνθετών της χώρας μας, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες μελωδίες.

Μαζί του ο Σταύρος Σιόλας, ένας ερμηνευτής και μουσικός, που σιωπηλά γράφει τις νότες του και πολύ ηχηρά καταφέρνει να δίνει το δικό του, ξεχωριστό στίγμα, με πιο χαρακτηριστική δημιουργία του τα «Διόδια» που τόσο αγαπήσαμε.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.Περισσότερα »